Bệnh tả

Triệu chứng bệnh tả

Tả là một căn bệnh không hiếm gặp ở các nước có khí hậu nhiệt đới, đặc biệt là các nước chậm phát triển như nước ta. Do đó nhận biết sớm bệnh tả và có biện pháp điều trị thích hợp là một trong những

Đọc thêm