Thiếu máu

Thiếu máu không hồi phục là bệnh gì?

Thiếu máu không hồi phục ( hay thiếu máu bất sản ) là một tình trạng xảy ra khi cơ thể bạn ngừng sản xuất đủ tế bào máu mới. Thiếu máu không hồi phục khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và có nguy cơ nhiễm

Đọc thêm