Rối loạn cơ

Rối loạn cơ và hướng điều trị mới từ tế bào da

Theo một báo cáo khoa học được đăng trên tạp chí về sức khỏe Nature Communications đầu năm 2018, các nhà khoa học cho biết đã tạo ra một bước đột phá trong việc tạo ra các tế bào cơ hoàn chỉnh từ

Đọc thêm