Tăng lipid máu

Điều trị tăng Lipid máu như thế nào?

Tăng lipid máu hay tăng mỡ máu là khi có sự mất cân bằng giữa hàm lượng các cholesterol xấu, cholesterol tốt, triglycerid và một số yếu tố khác. Tăng lipid máu đơn thuần không thể hiện trên triệu

Đọc thêm