Viêm bao hoạt dịch khớp

Chẩn đoán và điều trị viêm bao hoạt dịch khớp

Bao hoạt dịch là bao chứa dịch lỏng nằm ở các vị trí tiếp giáp giữa khớp xương và các vùng lân cận như cơ, gân, da. Chúng có chức năng như một lớp đệm sinh học, giúp các cử động của khớp trở nên dễ

Đọc thêm