Viêm dạ dày mãn tính

Đại thể và vi thể trong nhận biết viêm dạ dày mãn tính

Viêm dạ dày mạn tính là tổng hợp của một loạt các rối loạn trên niêm mạc dạ dày, gây ra bởi các phản ứng viêm do niêm mạc dạ dày đã bị tổn thương. Chẩn đoán viêm dạ dày mạn là một chẩn đoán mô học,

Đọc thêm